Zostaňte s nami online!

prečítajte si kód alebo kliknite na obrázok...

ANETE SR spol. s r.o.

sídlo spoločnosti

Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava

Bratislavská prevádzkareň sa nachádza na ulici Krížna 34 v časti Nové Mesto.

Ak používate MHD, vystúpte na zastávke Legionárska (linky 1, 4, 9, 10, 14).

Fakturačné informácie

ANETE SR spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava

: 35792027 IČ DPH: SK2020279140

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 22083/B

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,

Číslo účtu: 402122633/7500

IBAN: SK6175000000000402122633

Chcete sa niečo opýtať?

Sekretariát

v pracovné dni 8:00 – 15:00

Obchodné oddelenie​

v pracovné dni 8:00 – 15:00

HotLine​

v pracovné dni 7:00 – 15:30