O spoločnosti

O ľuďoch, o našej histórii...

Kdo sme?

Sme brnenská softvérová spoločnosť zameraná na vývoj aplikácií a služieb pre všetky typy stravovacích a ubytovacích služieb. Našim zákazníkom poskytujeme nielen produkty overené dlhoročnými skúsenosťami, ale aj vynikajúcu podporu a vždy individuálny prístup k riešeniu ich požiadaviek.

Cieľom spoločnosti je udržiavať dlhodobý vzťah so zákazníkmi. Spoľahlivosť, flexibilita, bezpečnosť, dôveryhodnosť, profesionalita, odbornosť, stabilita, prestíž, efektívnosť, inovácia a včasnosť sú pre nás základné a záväzné pojmy.

Ľudia v našej spoločnosti

Sme spoločnosť plná skvelých ľudí. Každý je pre spoločnosť dôležitý a bez nich by ANETE nebolo tým, čím je dnes. Zoznámte sa aspoň s niektorými z nich, s vedúcimi pracovníkmi a so spoločnosťou.

DOTAČNÍ PROJEKT

Inovace IS pro stravovací a ubytovací provozy v cloudovém prostředí

REG.Č. PROJEKTU: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009276 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je inovace a rozšíření informačního systému KREDIT včetně aplikačního serveru ANETE tak, aby nově vyvíjené moduly a součásti systému splňovaly požadavky na cloudové řešení informačního systému.