Ochrana osobných údajov

Ujišťujeme Vás, že společnost ANETE spol. s r.o. věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů a údajů vašich klientů. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) se řídíme platnými zákony České republiky, závaznými podnikovými pravidly schválenými vedoucími dozorovými úřady v rámci EU. 

Veškeré údaje, které společnost ANETE spol. s r.o. shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu nebo dobu trvání smluv a s využitím maximální možné míry zabezpečení. Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i dodavatelů, partnerů a samozřejmě zaměstnanců, je naší prioritou.  

Kdo údaje sbírá 

ANETE spol. s r.o., IČ 469 70 126, se sídlem Brno-Lesná, Okružní 834/29a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7172. Kontaktní e-mail: gdpr@anete.cz 

Jaké údaje sbíráme 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): 

Poskytování služeb, plnění smlouvy, organizace webinářů, školení 

Osobní údaje adresné a fakturační nezbytně potřebujeme k účelu plnění smlouvy.   

E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli vytvořit a zaslat přístupy do aplikace a webového rozhraní. Pokud se registrujete na vysílání některého z našich webinářů, vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebujeme také k zajištění organizace daného webináře.  

Marketing – zasílání personalizovaných sdělení (oprávněný zájem / souhlas) 
Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, telefon), pohlaví, na co klikáte v e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Nechceme vám posílat letáky, které vás nezajímají. Proto sledujeme, jestli máte o naše e-maily zájem a pomocí toho, na co v e-mailech klikáte se vám snažíme přizpůsobit obsah těchto e-mailů.  

Pokud jste naším zákazníkem vnímáme náš oprávněný zájem posílat vám tyto newslettery na míru maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky.  

Pokud od nás získáváte vzdělávání zdarma (e-book, webinář nebo jeho záznam) nebo se registrujete k odběru novinek na blogu, budeme vám zasílat naše newslettery na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení. 

Ve obou případech se můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu. Nebudeme se na vás zlobit. Je to vaše právo.  

Pokročilý marketing na základě souhlasu 
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 

Fotografie a video záznamy ze seminářů 
Na některých našich živých akcích-školeních, seminářích, … pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce. 

Proč údaje sbíráme 

Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.  

Údaje sbíráme, abychom mohli zodpovědět vaše dotazy. Je-li předmětem dotazu poptávka zboží či služeb, jsou údaje sbírány a uchovávány dále proto, abychom vám mohli zaslat vyžádanou nabídku a následně uzavřít a plnit smlouvu stejně jako zákonné povinnosti s tím související. 

Naše webové stránky, kterých se tyto zásady týkají jsou: 
www.anete.cz 
www.firstbuysale.cz 
www.f-regiony.cz 

Jak dlouho máme údaje uložené 

Po odeslání odpovědi na váš dotaz jsou údaje vymazány, není-li potřeba jejich uchování pro budoucí plnění smlouvy nebo v případě vaší registrace pro zasílání marketingových informací naší společnosti. 

Předávání osobních údajů 3. stranám 

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Všichni táhneme za jeden provaz a o vaše údaje pečujeme jako o své vlastní. 

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami v rámci našich aplikací a nepotřebujeme k nim zapojit třetí strany. 

Pro zajištění dílčích zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.  

Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou.  

Jsou to především dodavatelé z oblasti: serverové infrastruktury, bezpečnosti a účetnictví. 
Dále využíváme služby Google Analytics, v případě vašeho souhlasu Facebook pixel k cílení reklamy. 
Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

Předávání dat mimo Evropskou Unii 
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: gdpr@anete.cz. 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.  
 
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 

Právo vznést námitku  
Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně.  
 

Právo na přenositelnost 
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. 

Právo na výmaz (být zapomenut) 
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému 
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 
V případě, že máte dojem, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, obraťte se prosím na gdpr@anete.cz. Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník nebo pokud jste od nás získali vzdělávání zdarma, na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu. 
V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) vám je posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 

Mlčenlivost 

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. 

Tyto zásady zpracování  jsou platné od 1.5.2018.