Začiatkom minulého mesiaca uzavrela spoločnosť TTC HOLDING kúpnu zmluvu na väčšinový podiel v našej spoločnosti ANETE spol. s r.o. Menšinový podiel zostáva v rukách našich zakladateľov Tomáša Hájka a Miloša Rauša.  Začlenením spoločnosti ANETE do svojich štruktúr sa skupina TTC stáva najväčším dodávateľom stravovacích a ubytovacích systémov pre univerzity a druhým najväčším dodávateľom stravovacích systémov pre sektor zdravotníctva.

A my sme hrdí, že sme pri tom! Uvádzame aj slová Luboša Müllera, riaditeľa pre pokročilé technológie spoločnosti TTC HOLDING, ktorá skupinu zastupuje:

„Akvizíciou spoločnosti ANETE chceme ďalej posilniť našu pozíciu v oblasti vytvárania komplexných informačných systémov pre poskytovateľov stravovacích a ubytovacích služieb. Do tohto perspektívneho segmentu sme prvýkrát vstúpili začiatkom tohto roka kúpou spoločnosti ApS Brno. Začlenením spoločnosti ANETE do skupiny TTC sme sa stali najväčším poskytovateľom takýchto systémov pre univerzity. Naše informačné systémy v súčasnosti využíva viac ako tridsať univerzít v Českej republike a na Slovensku. Systémy vyvinuté spoločnosťami ANETE a ApS Brno sa používajú aj v mnohých českých nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach.“

Sme radi, že vás môžeme informovať o tejto novinke a môžeme vám sľúbiť, že zmena vlastníka spoločnosti nezníži kvalitu služieb, ktoré vám poskytujeme a ktoré chceme naďalej zlepšovať.

Ľudia z ANETE