s výdajom správnych potravín pomôže

Výdajný terminál

urýchlite a spresnite informácie

o vydávaných jedlách

Zrýchlite a zjednodušte výdaj objednávok potravín v systéme KREDIT pomocou výdajných terminálov. Jediným potiahnutím karty alebo čipu stravníka sa obsluhe zobrazí objednaná možnosť, ktorá sa má vydať… a je to hotové!

Výdajný terminál je možné kombinovať aj s inými aplikáciami a systémovými funkciami. Pozrite si kľúčové funkcie systému.

Výdajný terminál je odolný a ideálny do náročných podmienok v kuchyni a obchode. Napriek týmto vlastnostiam nestráca svoj elegantný a reprezentatívny vzhľad.

Klíčové funkce Výdejního terminálu

Chcete sa porozprávať o stravovacom systéme?

Napište nám

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.